БДС EN 1992-1-1: Указания - Официален уебсайт

Книга “БДС EN 1992-1-1: УКАЗАНИЯ"

Книгата е предназначена за тези, които провокираха написването й – колегите конструктори от практиката и студентите, които изучават дисциплината Стоманобетон. Указанията са приложен прочит, а не буквална извадка от тромавите правила и принципи на ЕС2. В книгата няма приложения – стремежът е бил необходимите данни да се ситуират там, където им е мястото. Книгата не съдържа и решени примери - счита се, че представените процедури са достъпни, с широк обхват на валидност и могат да бъдат автоматизирани. Не са обхванати и особеностите при проектиране на предварително напрегнати и монтажни (готови) елементи – те са обект на УКАЗАНИЯ 2.